Bir Hediye ăeki Alřn


Bu hediye šeki g÷ndermek istedi­iniz alřcřya sipari■i ÷dedi­inizde e-posta olarak g÷nderilecektir.


Bu hediye šekinin iade edilemeyece­ini anladřm ve bu ko■ulu kabul ediyorum.